Interiér tried

Interiér 1.triedy Safari

Učiteľky:
tr.uč. Tatiana Zatsepinová
Mgr. Iveta Dupkalová

Interiér 2.triedy – záhradnej

Učiteľky:
tr.uč. Mgr. Dagmar Sedláková
Jana Michlová

Interiér 3.triedy – slniečkovej

Učiteľky:
tr.uč. Marcela Dubovská
Bc. Diana Plančárová
Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka MŠ
Mgr. Katarína Džubinská

Interiér 4.triedy – lesnej

Učiteľky:
tr. uč. Mgr. Slávka Karabinošová
Daniela Gurková zástupkyňa riaditeľky MŠ

Interiér 5.triedy – morskej

Učiteľky:
tr.uč. Mgr. Eva Karaffová
uč. Nikola Raševová

Interiér 6.triedy – rozprávkovej

Učiteľky:
tr.uč. Andrea Mačugová
Valéria Matejová

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?