Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

 • prevádzka MŠ sa bude organizovať v triedach MŠ v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
 • v prevádzke sú všetky triedy
 • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé, v ktorých rodine sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie, a ktoré nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19
 • do MŠ bude prijaté len dieťa zdravé s teplotou do 37.0 C, bez akýchkoľvek príznakov choroby (kýchanie. soplenie, kašeľ…..)
 • v šatni môžu byť maximálne 3 rodičia s deťmi, ostatní musia čakať.
 • dodržiavajte rozostupy, dieťa odovzdávajte čo najrýchlejšie (5 – 7 min.)
 • do areálu MŠ vstupuje iba jeden zákonný zástupca s dieťaťom v rúšku, pred vstupom do budovy si rodič a dieťa dezinfikujú ruky a idú do priestoru detskej šatne.
 • ak má rodič aj iné dieťa, a nemá ho kde nechať môže prísť aj s ním, ak toto dieťa neprejavuje žiadne známky ochorenia.
 • v šatni dá rodič dieťaťu rúško do igelitového vrecka do skrinky, a uloží tam ešte jedno náhradné rúško. Dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede.
 • deti sú v triede bez rúška, skupiny sa nepremiešavajú a triedy sa nespájajú.

Dospelá osoba ktorá privádza alebo vyberá dieťa z MŠ musí:

 • v areáli MŠ a interiéri MŠ používať rúško alebo respirátor
 • nemusí sa preukázať platným antigénovým ani PCR testom
 • je povinný podpísať tlačivo  Čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti.
 • rodič je povinný okamžite vyzdvihnúť dieťa z MŠ, ak je mu oznámená zmena zdravotného stavu dieťaťa od učiteľky MŠ
 • rodič je povinný obratom nahlásiť výskyt pozitívneho testu na Covid 19 v domácnosti dieťaťa, alebo pripadnú karanténu z dôvodu kontaktu s Covid 19.
 • rodičia, ktorí prichádzajú zo zahraničia sú povinní dodržať karanténne opatrenia podľa vyhlášky ÚVZSR, a dieťa do MŠ nepriviesť – oznámiť túto skutočnosť riaditeľke MŠ

Sledujte prosím našu stránku, tu vždy nájdete aktuálne  informácie

Ďakujeme

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?