Rada školy

MŠ Bernolákova 19, Prešov

Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť  RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

Zástupcovia Rady školy:

 • Predseda: Marcela Dubovská, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Podpredseda: Andrea Mačugová, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Zapisovateľka: Ing.Zuzana Švaňová, zástupca rodičov
 • Viera Janovčíková, zástupca nepedagogických zamestnancov
 • PhDr. Rudolf Dupkala PhD., delegovaný zástupca mesta Prešov
 • Bc. Mária Tejiščáková, DiS delegovaný zástupca mesta Prešov
 • Mgr. Michal Ďžupin, delegovaný zástupca mesta Prešov
 • Monika Gerdová, zástupca za rodičov
 • JUDr.Štefánia Zajacová, zástupca za rodičov

Pravidlá používania súborov cookies

Pre 100% funkčnosť tejto webovej stránky používame aj súbory “cookies”. Súbory cookies využívame aj pre analýzu využívania webovej stránky, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?