Oznamy školskej jedálne

Školská jedáleň

Číslo účtu v ČSOB:   IBAN:  SK53 7500 0000 0040 0842 1369

Variabilný symbol : 087223003

 Pri platbe uviesť meno a priezvisko dieťaťa aj triedu.

*******************************************************************************

Vážení rodičia,

chceme Vám pripomenúť, že prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. 

 Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň, a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie
(Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.).

 V deň, keď Vaše dieťa ochorie a nie je možné ho odhlásiť,
máte možnosť si prísť pre obed v čase od 12.00 do 12.30 hod.

Prosíme Vás, aby ste odhlasovali svoje deti zo stravy
výlučne na telefónnom čísle vedúcej ŠJ (0905 827 034)
v čase od 07.00 hod. – do 14.00 hod. v pracovných dňoch.
Odhlasovať deti zo stravy môžete aj  prostredníctvom
pevnej linky školy (051/7702951)

Za porozumenie ďakujeme!
vedenie MŠ
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?