Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, ul. Bernolákova č.19, Prešov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, a uskutočnenie stavebných prác je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle uvedeného zákona MŠ, Bernolákova č. 19, Prešov  zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Materská škola,
Sídlo: ul. Bernolákova č.19, 08001 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Voštinárová, riaditeľka

Kontaktné osoby pre VO:

Meno zamestnanca

Telefón VoIP

Mobil

E-mail

Mgr. Dana Voštinárová

051 770 2951

0948101250

ms.bernolakova19@gmail.com
Viera Janovčíková

051 770 2951

0905827034

ms.bernolakova19@gmail.com

Kontaktné údaje: E-mail: ms.bernolakova19@gmail.com,  Web:  www.msbernolacik.sk

IČO: 42085454    –         DIČ: 2022733108

Pravidlá používania súborov cookies

Pre 100% funkčnosť tejto webovej stránky používame aj súbory “cookies”. Súbory cookies využívame aj pre analýzu využívania webovej stránky, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?