Všeobecné Informácie / Súčastnosť

Materská škola Bernoláková 19 – Prešov

Charakteristika MŠ:

 • zriaďovateľom MŠ je mesto Prešov
 • vyučovací jazyk – slovenský
 • 1.1.2009  získala MŠ  právnu subjektivitu
 • objekt MŠ  tvoria štyri poschodové pavilóny spojené  spojovacou chodbou a školský dvor.Súčasťou MŠ je školská jedáleň
 • MŠ tvorí 6 tried
 • Rodičovské združenie, ktoré pri MŠ pôsobí ako právny subjekt  využíva možnosť získania 2% dane
 • Pri MŠ je zriadená Rada školy, ktorá má 9 členov
 • Od školského roka 2011/2012 sa materská škola stala tzv.cvičnou materskou školou, čo znamená ,že realizujeme pedagogickú prax pre Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity
 • kvalitná, moderná edukácia rozpracovaná v SKVzP Bernoláčik
 • úzke prepojenie rodinnej a inštitucionálnej výchovy
 • vysoké zapojenie detí a pedagógov do mimoškolských aktivít v MŠ i v okrese
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?