Oznámenia

Oznam k začiatku školského roku 2021/2022

Vážení rodičia.

Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021
Riadna prevádzka v triedach  je  od 6.30 – 16.30 hod. (vo všetkých triedach MŠ)
Od 16.30 – 17.00hod  sa realizuje dezinfekcia priestorov.
Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov (skratka krstného mena a priezviska),  zavesených na okne pri vstupe do hlavného pavilónu a na internetovej stránke MŠ (www.msbernolacik.sk)  Ak nenájdete svoje dieťa zapísané na týchto zoznamoch, alebo nerozlúštite skratku,  alebo iných informácií,  kontaktujte vedenie MŠ na č. t. 051/7702951, alebo riaditeľku na  č. 0948101250
do 31. 8. 2021

Čo Vaše dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje.

    Povinnosti rodiča:

 • Do MŠ rodič prichádza v rúšku, dezinfikuje si ruky pri vstupe do budovy, dodržiava  rozostup 2 metre,  v šatni sa môžu zdržiavať maximálne 3 rodičia.
 • Dieťa do 6 rokov rúško mať nemusí, ale staršie dieťa musí mať rúško.
 • Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivo : Potvrdenie o bezpríznakovosti >>> (tlačivo si stiahnite zo stránky , alebo ho  dostanete od učiteľky v triede,  potvrdenie od lekára nepotrebujete ).
 • vypísať novú prihlášku na stravovanie u vedúcej ŠJ na šk. r. 2021/2022

     Deti  v deň nástupu do MŠ potrebujú:

 • pevné prezuvky sandále, alebo papučky (nie krokanky !) označené priezviskom  dieťaťa
 • pyžamo označené priezviskom dieťaťa,
 • hygienické vreckovky aspoň 1 balenie označené menom
 • vešiačik do skrinky, hrebeň, plastový pohár na pitný režim

 2-3ročné  deti potrebujú:

 • náhradné veci na oblečenie, mokré utierky, deti ktoré nosia plienky aj plienky a krém na zadoček, hygienické vreckovky
 • všetky veci detí musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa !!!
 • informáciu o ďalších hygienických potrebách a VV materiáli dostanete na triednych aktívoch 9.2021
 • Schválenie príspevku ZRPŠ, oboznámenie sa s poplatkami a školským poriadkom na rok 2021/2022 sa uskutoční na plenárnej schôdzi dňa 6.9.2021 o 16 tej hodine, prosíme všetkých rodičov, aby sa na schôdzi zúčastnili.

 

Prosíme mamičky a oteckov,  aby  prišli so svojimi deťmi do našej materskej školy s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Vážení rodičia.

Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 6.9.2021 o 16.00 hod. v  4. triede MŠ a na triedne aktívy ktoré budú v jednotlivých triedach

Program:

 1. Informácia o poplatkoch MŠ na školský rok 2021/2022
 • poplatky za stravovanie dieťaťa
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v zmysle VZN  mesta Prešov
 1. Informácia  o organizácii školského roka a o školskom poriadku MŠ na rok 2021/2022
 2. Informácia o rozpočte na účte rodičovského združenia
 • Schválenie  príspevku ZRPŠ na  šk. rok 2021/2022
 1. Diskusia – rôzne

Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia  triedne aktívy v jednotlivých triedach s týmto programom:

 1. Voľba triedneho dôverníka a zapisovateľa
 2. Dohodnutie termínov konania triednych aktívov v jednotlivých triedach v šk. r. 2021/2022
 3. Rôzne (školské pomôcky, hygienické potreby, informácia o krúžkoch a iné.)

Vážení rodičia, ak chcete byť informovaní o poplatkoch a dianí v MŠ Vaša účasť na Plenárnej schôdzi
a triednych aktívoch je nevyhnutná
.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. D. Voštinárová  riad. MŠ a kolektív zamestnancov

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

 • prevádzka MŠ sa bude organizovať v triedach MŠ v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
 • v prevádzke sú všetky triedy
 • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé, v ktorých rodine sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie, a ktoré nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19
 • do MŠ bude prijaté len dieťa zdravé s teplotou do 37.0 C, bez akýchkoľvek príznakov choroby (kýchanie. soplenie, kašeľ…..)
 • v šatni môžu byť maximálne 3 rodičia s deťmi, ostatní musia čakať.
 • dodržiavajte rozostupy, dieťa odovzdávajte čo najrýchlejšie (5 – 7 min.)
 • do areálu MŠ vstupuje iba jeden zákonný zástupca s dieťaťom v rúšku, pred vstupom do budovy si rodič a dieťa dezinfikujú ruky a idú do priestoru detskej šatne.
 • ak má rodič aj iné dieťa, a nemá ho kde nechať môže prísť aj s ním, ak toto dieťa neprejavuje žiadne známky ochorenia.
 • v šatni dá rodič dieťaťu rúško do igelitového vrecka do skrinky, a uloží tam ešte jedno náhradné rúško. Dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede.
 • deti sú v triede bez rúška, skupiny sa nepremiešavajú a triedy sa nespájajú.

(viac…)

Pravidlá používania súborov cookies

Pre 100% funkčnosť tejto webovej stránky používame aj súbory “cookies”. Súbory cookies využívame aj pre analýzu využívania webovej stránky, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?