Oznámenia

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

  • prevádzka MŠ sa organizuje v triedach MŠ v čase od 6:30 – 16:30 hod.
  • v prevádzke sú všetky triedy
  • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé, v ktorých rodine sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie
  • do MŠ bude prijaté len dieťa zdravé s teplotou do 37.0 C, bez akýchkoľvek príznakov choroby (kýchanie. soplenie, kašeľ…..)
  • v šatni dá rodič dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede a dieťa odovzdá

 

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?