Oznámenia

Archív – Súhlas na prerušenie prevádzky MŠ

Súhlas na prerušenie prevádzky 5. triedy od 8.-12.2.2022 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky v 1. a 4. triede od 2.- 6.2..2022 >>>

Súhlas s prerušením prevádzky 3. a 5. triedy od 20.-29.1.2022 >>>

Súhlas s prerušením prevádzky od 27.-31.12.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky od 21.-23.12.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky 1.triedy od 6.-16.12.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky 18.-19.11.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky 10.11.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky jesenné prázdniny >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky od 15.-24.10.2021 >>>

Súhlas na prerušenie prevádzky 3.triedy >>>

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

  • prevádzka MŠ sa bude organizovať v triedach MŠ v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
  • v prevádzke sú všetky triedy
  • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé, v ktorých rodine sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie, a ktoré nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19
  • do MŠ bude prijaté len dieťa zdravé s teplotou do 37.0 C, bez akýchkoľvek príznakov choroby (kýchanie. soplenie, kašeľ…..)
  • v šatni môžu byť maximálne 3 rodičia s deťmi, ostatní musia čakať.
  • dodržiavajte rozostupy, dieťa odovzdávajte čo najrýchlejšie (5 – 7 min.)
  • do areálu MŠ vstupuje iba jeden zákonný zástupca s dieťaťom v rúšku, pred vstupom do budovy si rodič a dieťa dezinfikujú ruky a idú do priestoru detskej šatne.
  • ak má rodič aj iné dieťa, a nemá ho kde nechať môže prísť aj s ním, ak toto dieťa neprejavuje žiadne známky ochorenia.
  • v šatni dá rodič dieťaťu rúško do igelitového vrecka do skrinky, a uloží tam ešte jedno náhradné rúško. Dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede.
  • deti sú v triede bez rúška, skupiny sa nepremiešavajú a triedy sa nespájajú.

(viac…)

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?