Pre rodičov

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

Podmienky prevádzky MŠ Bernolákova 19

  • prevádzka MŠ sa bude organizovať v triedach MŠ v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
  • v prevádzke sú všetky triedy
  • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé, v ktorých rodine sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie, a ktoré nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19
  • do MŠ bude prijaté len dieťa zdravé s teplotou do 37.0 C, bez akýchkoľvek príznakov choroby (kýchanie. soplenie, kašeľ…..)
  • v šatni môžu byť maximálne 3 rodičia s deťmi, ostatní musia čakať.
  • dodržiavajte rozostupy, dieťa odovzdávajte čo najrýchlejšie (5 – 7 min.)
  • do areálu MŠ vstupuje iba jeden zákonný zástupca s dieťaťom v rúšku, pred vstupom do budovy si rodič a dieťa dezinfikujú ruky a idú do priestoru detskej šatne.
  • ak má rodič aj iné dieťa, a nemá ho kde nechať môže prísť aj s ním, ak toto dieťa neprejavuje žiadne známky ochorenia.
  • v šatni dá rodič dieťaťu rúško do igelitového vrecka do skrinky, a uloží tam ešte jedno náhradné rúško. Dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede.
  • deti sú v triede bez rúška, skupiny sa nepremiešavajú a triedy sa nespájajú.

(viac…)

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?