Poplatky škol.rok 2021/2022

Poplatky na školský rok 2021/2022

Čislo účtu na platenie stravy: SK53 7500 0000 0040 0842 1369
Číslo účtu na platenie školného: SK81 7500 0000 0040 0842 1350

Strava:
– poplatok na jeden deň: 1,84 €
– predškoláci s dotáciou na stravu platia na deň 0,54 €

Školné:
– pre všetky deti  20,00 €
– predškoláci školné neplatia

Poplatky Rodičovského združenia 2021/2022 

Prílohy

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?