Poplatky škol.rok 2023/2024

Poplatky na školský rok 2023/2024

 Strava:

Číslo účtu k platbe stravy: SK53 7500 0000 0040 0842 1369,  / VS: 087 223 003 /

  • predškoláci – poplatok na jeden deň 1,10 € /s dotáciou/
                             – poplatok za celý mesiac 22 €

  • mladšie deti – poplatok na jeden deň: 2,50 €
                              – poplatok za celý mesiac 50 €

Prosíme uhradiť poplatok „Stravné“ do 25.dňa mesiac vopred !!!

*******************************************************************************************

Školné:

Číslo účtu k platbe školného: SK81 7500 0000 0040 0842 1350,  / VS: 403 223 002 /

* mladšie deti  34 €/mesiac
* predškolác
i školné neplatia !!!

Prosíme uhradiť poplatok „Školné“ do 8.dňa v danom mesiaci !!!

*******************************************************************************************

Poplatky rodičovského združenia 20232024 >>>

 

AKTUALIZOVANÉ: 13.9.2023
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?