Rada rodičov

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole
Bernolákova 19, 08001 Prešov

Zoznam členov Rady rodičov
na školský rok 2022/2023

1. p.Petra Kraková – 1. trieda
2. p.Denisa Ugorová – 1. trieda
3. p.Ľudmila Beňová – 2. trieda
4.p.Miroslav Opiela – 2. trieda
5. p.Erika Bramušková – 3. trieda
6. p.Zuzana Štecová – 3. trieda – Zapisovateľka
7. p.Zuzana Vargová – 4. trieda
8. p.Lucia Poľaková – 4. trieda – Predseda
9. p.Katarína Miščíková – 5. trieda
10. p Jana Homolová – 5. trieda – Hospodárka
11. p.Lucia Vojteková – 6. trieda
12. p.Dana Kohanová – 6. trieda

 

Kontakt na predsedu RZ: lucka.polakova@gmail.com

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov 9.3.2022 >>>

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov 8.9.2022 >>>

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov 20.2.2023

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?