,MALÍ ZÁHRADKÁRI“.

Vedenie  a kolektív MŠ chce verejne poďakovať rodičom, ktorí sa zaslúžili svojou prácou a sponzorstvom o nové pieskoviská, rozvoz piesku a o zrealizovanie projektu „Malí záhradkári“.

Ďakujeme

Usmernenie MŠVVaŠ SR

k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas ochorenia Covid 19 a mimoriadnej situácie
platné od 15.8.2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka .

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?