Škola v prírode 

Oznam o zmene výšky poplatkov

Od 1.4.2023 sa bude „školné“ platiť mesačne, bez možnosti vrátenia príspevku !!!

Príspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu rodič neuhrádza podľa platného VZN.

V čase letných prázdnin bude suma 1 deň/5,80 € 

 Prosíme Vás, aby ste si zmenili svoje trvalé príkazy.

 Mgr. Renáta Horňáková
riaditeľka školy

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?