Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti aktualizovaný Školský poriadok >>>TU.
Podpisom potvrďte v šatniach jednotlivých tried, že ste sa s ním oboznámili.

„SLUŽBA“ bude tento školský rok v 3.triede /pavilón B, na poschodí/

 Ak dieťa nastúpi až neskôr, je potrebné oznámiť to vedúcej školskej jedálne
a dieťa zo stravy odhlásiť – najneskôr do 14.00 hod. deň vopred !!!

Mgr. Renáta Horňáková
riaditeľka školy

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?