Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme za Vaše príspevky v minulom školskom roku, ktoré nám pomohli zabezpečiť a zmodernizovať technické vybavenie školy.

Aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane našej materskej škole. Môžete pomôcť zvýšiť úroveň kvality školy, jej modernizáciu a vytváranie materiálnych a priestorových podmienok.

Postup:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete v šatniach jednotlivých tried, alebo na web stránke MŠ. (predvyplnené tlačivo).
  4. Obe tieto tlačivá odovzdajte učiteľke v triede, alebo doručte do 30. apríla  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

                    Ďakujeme

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby >>>

             

Milí rodičia,

na školskom dvore máme umiestnený domček pre včielky samotárky.
Spolu s deťmi sme im pripravili pohodlné bývanie.
Budeme radi, keď občas zájdete a budete včielky pozorovať spolu s Vašimi ratolesťami,
avšak chceme Vás poprosiť,
aby ste domček nechytali, nevyťahovali z neho zaslepené trubičky.
Pri včielkach nemusíte mať obavy.
Včielky samotárske nie sú útočné a dokonca nemajú žihadlo.    

Ďakujeme

       

Návšteva Hvezdárne a planetária

Dňa 10.4.2024 deti 2. a  4. triedy , predškoláci našej MŠ , navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Návšteva  bola  realizovaná v rámci tematického týždňa  ŠkVP “ Vesmírne tajomstvá“

Svoj obzor vedomostí si rozšírili rozprávkami  o vesmíre pod názvom “Paxi , kolobeh vody“, „Auto na Mesiaci“,“ Chlapci a dievčatá hrajme sa spolu“. Veľkým zážitkom bolo sledovanie príbehu „ Martin a hviezda“  so zameraním na slnečnú sústavu v kopule planetária  sedením v kreslách pre „ dospelákov“ .

Získané poznatky deti využijú v ďalšom  výchovno- vzdelávacom procese.

Zumba Kids

na školskom dvore

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?