Celoškolské akcie

Š k o l s k ý   r o k  2023/2024

Projekt Čarovný les 

V pondelok 19.3.2024 sa v našej materskej škole v podvečerných hodinách od 18:00 – 20:00 hod. konal zážitkový projekt s názvom Čarovný les. Deti sa stretli so svetluškami a ich sestrou, smutnou svetluškou VilmuškouSpievankami s hudobnými aktivitami, Dedka Ferka s babkou Ruženkou a matematickými aktivitami a Vílu Táničku s obrom Ivom, kde si vyskúšali rôzne zručnosti. .Po celom objekte školy sa všetci pohybovali v úplnej tme a svietili si baterkami. Na záver boli deti odmenené svetielkujúcim náramkom a sladkosťami. V neskorých večerných hodinách sme si ešte zatancovali na parádnej diskotéke. A bolo svetlo….. 🙂

 Karneval

V piatok 9.2.2024 v našej materskej škole prebiehal fašiangový karneval.
Mohli sme vidieť rôzne rozprávkové postavičky, zvieratká aj superhrdinov a zabávali sme sa pri dobrej hudbe.
Veď posúďte sami….

Lyžiarsky  kurz

Lyžiarsky kurz pre naše deti predškolského  veku organizovaný SKI Drienica -Tučniačik,
bol úspešne ukončený  v piatok  12.1.2024.

Šesť detí našej MŠ,  ktoré sa kurzu zúčastnili, aj napriek nízkej vonkajšej teplote, to výborne zvládli.
V deň ukončenia každé dieťa samé zvládlo  „výjazd“  vlekom na svah a jeho zlyžovanie – slalom medzi bránky. Pod vedením profesionálnych inštruktorov počas 5 dní vyučby lyžovania u detí vyvolávalo nadšenie a chuť naučiť sa lyžovať.

Deťom  k ich výkonu blahoželáme !
No netreba zabudnúť,  že  nadobudnutú zručnosť je potrebné upevňovať.  Tak hor sa lyžovať!

Mikuláš

Aj tento rok študentky pedagogickej školy pripravili pre deti vianočný program s Mikulášom, ktorý prišiel s veľkým vrecom plným sladkých balíčkov, a pomáhali mu pomocníci Anjel a samozrejme Čert. 🙂

Snehové všeličo

Pani Zima nám tento rok urobila radosť veľkou hŕbou snehu.
Takúto príležitosť sme si nenechali ujsť, a v piatok  1.12.2023 deti spolu s pani učiteľkami vytvorili na školskom dvore nádherné „Snehové všeličo“
Veď pozrite sami, aké šikovné sú naše-vaše deti…

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí rodičia,

ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Spoločnými silami, sa podarilo vyzbierať 47 krabíc plných lásky, a tie sú už v správnych rukách.Postupne budú robiť radosť tým, ktorí už v živote toľko radosti nemajú. Ešte raz Vám v mene zamestnancov MŠ ďakujeme, a tešíme sa na ďalší ročník projektu.

Prezentácia cvičených psíkov v našej MŠ

Bubnovačka

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.
Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej intervencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov
20. novembra 2023, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.