Celoškolské akcie

Š k o l s k ý   r o k  2023/2024

Divadlo Sarus – Tri prasiatka

 

Š k o l s k ý   r o k 2022/2023

Deň detí

Tak ako každý rok, aj tento rok sme na našom školskom dvore pripravili pred deti rôzne aktivity pri príležitosti Dňa detí.  Zatancovali sme si Zumbu, prebiehalo maľovanie na tvár, pripravené boli rôzne súťaže. Na záver sme vypustili motýľov, ktorých životný cyklus deti pozorovali v priamom prenose od húseničky, cez kuklenie až po narodenie nádhernej Babôčky bodliakovej.

Škola v prírode

Na prelome mája a júla v dňoch od 29.5. – 2.6.2023 sa naši predškoláci zúčastnili vzdelávacieho pobytu Školy v prírode. Celý týždeň si užívali nekonečnú zábavu v rekreačnom stredisku Sigord, v ubytovacom zariadení Zelený breh. Deti boli veľmi statočné a vydržali odlúčenie od rodičov bez slzičiek. Za odvahu, statočnosť a plnenie cieľov získali kopec darčekov a ocenení. Odchádzali domov unavené, ale plné zážitkov. Bol to super týždeň.

Kúzelná večerná škôlka „Z rozprávky do rozprávky“

V pondelok 27.2.2023 sme v materskej škole s predškolákmi a päť ročnými deťmi zrealizovali projekt Kúzelný večer v téme “ Z rozprávky do rozprávky“. Stratená víla Amélia poprosila deti, aby jej pomohli vrátiť sa do rozprávky. V troch triedach boli pripravené aktivity s rozprávkovými postavičkami Tri prasiatka, Červená čiapočka a vlk a aj Šípková Ruženka. Za absolvované aktivity deti získali 9 indícií, a ich spojením mali spoločnými silami vylúštiť tajničku s čarovnou formulkou, ktorú potrebovala víla Amélia. Tajničku deti hravo vylúštili a tak sa víla Amélia mohla vrátiť do rozprávky. Po chodbách sa deti presúvali svietením si baterkami. Na záver deti získali svietiace náramky a sladkú odmenu. Bol to naozaj kúzelný večer a naozaj sa podaril, o čom svedčia aj priložené fotografie.