Celoškolské akcie

Š k o l s k ý   r o k 2022/2023

Kúzelná večerná škôlka „Z rozprávky do rozprávky“

V pondelok 27.2.2023 sme v materskej škole s predškolákmi a päť ročnými deťmi zrealizovali projekt Kúzelný večer v téme “ Z rozprávky do rozprávky“. Stratená víla Amélia poprosila deti, aby jej pomohli vrátiť sa do rozprávky. V troch triedach boli pripravené aktivity s rozprávkovými postavičkami Tri prasiatka, Červená čiapočka a vlk a aj Šípková Ruženka. Za absolvované aktivity deti získali 9 indícií, a ich spojením mali spoločnými silami vylúštiť tajničku s čarovnou formulkou, ktorú potrebovala víla Amélia. Tajničku deti hravo vylúštili a tak sa víla Amélia mohla vrátiť do rozprávky. Po chodbách sa deti presúvali svietením si baterkami. Na záver deti získali svietiace náramky a sladkú odmenu. Bol to naozaj kúzelný večer a naozaj sa podaril, o čom svedčia aj priložené fotografie.

Karneval

V piatok 17.2.2023 sa v našej materskej škole objavili rôzne rozprávkové bytosti. V ten deň totiž prebiehal Karneval a všetky deti, aj pani učiteľky prišli v úžasných rôznych maskách. Deti hádali masky, zatancovali si karnevalovú zumbu, zahrali si rôzne súťažné hry a užili si deň plný smiechu a zábavy. Za odmenu dostali sladkú odmenu. Priložené fotografie Vás dostanú do kúzelného sveta rozprávkových bytostí.

Ujo Ľubo – hudobná rozprávka Snehuliak Tomáš

Na úvod nového roku v pondelok 9.1.2023 našu materskú školu navštívil Ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Snehuliak Tomáš. Deti nielen rozosmial a zabavil, ale pohybovým stvárnením príbehu zapojil  aj do príbehu.
Bolo to veľmi milé dopoludnie a deťom sa rozprávka veľmi páčila.

Vianočné vystúpenie pri NC Opál

V piatok 9.12.2022 deti z 2.,3, a 6.triedy reprezentovali našu materskú školu a zapojili sa do vianočného programu s vianočným básničkami, pesničkami a tančekom. Celý program prebiehal pri NC Opál. Pôvodne mal program prebiehať pri vianočnom stromčeku na pre nepriazeň počasia sme sa všetci presunuli do interiéru súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Deti sa tešili, a za svoje krásne vystúpenie bol každý odmenený sladkosťou.

Divadielko  „Ľadové kráľovstvo“ a príchod Mikuláša

Vo štvrtok 8.12.2022 nás navštívilo bábkové divadielko Gašparko s nádherným predstavením „Ľadové kráľovstvo“. Po predstavení k nám zavítal aj Mikuláš s čertom. Deti sa čerta nebáli, lebo bol veľmi žartovný. Všetci spolu sme Mikulášovi zaspievali pesničku a každé dieťa si osobne prevzalo od Mikuláša sladký balíček plný prekvapení. Na záver sa s nami Mikuláš s čertom fotili a prisľúbili, že prídu aj na budúci rok.

Deň materských škôl – Hľadanie pirátskeho pokladu ♥

V piatok 4.11.2022 sme Deň materských škôl oslávili v pirátskej téme. V triedach prebiehalo maľovanie na tvár k pirátskej tematike, deti si vyrobili spomienkové papierové náramky Dňa materských škôl 2022. Navštívili nás aj ozajstné dve pirátky, ktoré si s deťmi zaspievali hymnu Dňa materských škôl a požiadali deti o pomoc aby im pomohli poklad nájsť. V jednotlivých triedach deti hľadali ukryté útržky mapy, ktorú potom poskladali a následne s pomocou pani učiteliek na školskom dvore podľa tej mapy hľadali pirátsky poklad. Misia boli úspešná a každá trieda svoj poklad našla. Truhličky s pokladom boli ukryté na rôznych miestach a obsahovali sladkú odmenu čokoládové mince. Celá pirátska misia bola ukončená spoločnou zumbou. Bol to super deň.
Ďakujeme Vám rodičia, že ste svoje deti uviedli do tematického programu aj tým, že ste ich obliekli primerane k téme.

Fotky k aktivitám v jednotlivých triedach nájdete v galérii – foto aktivít – aktivity z tried – vybrať triedu

Tekviciáda

V predchádzajúcom týždni v dňoch od 17. – 21.10.2022 v našej MŠ prebiehal projekt „Tekviciáda“. Pani učiteľky s deťmi v triedach vyzdobovali spoločnú tekvicu, alebo sa venovali aktivitám s tým spojené.
Deti si aj doma s rodičmi mohli vyzdobiť tekvicu a priniesť ju do materskej školy. Nazbieralo sa  veľké množstvo rôznych odrôd tekvíc s úžasnou kreatívnou výzdobou. Tekvicami sme si vyzdobili priestory v šatniach, a v závere týždňa, boli všetky spolu vystavené na obdiv v zadnej časti školského dvora. Deti, ktoré priniesli vyzdobenú tekvicu boli za snahu a kreativitu odmenené. Veríme, že budúci rok bude tekvíc ešte viac a vytvoríme pomyselný škôlkarsky rekord.

Návšteva SOŠ lesníckej a ukážka dravcov

Vo štvrtok 13.10.2022 nás navštívila SOŠ lesnícka s prezentáciou dravcov. Deti mali možnosť vidieť prelet vtákov na pokyn, mohli si ich pohladiť či podržať na rukavici. Dozvedeli sa rôzne informácie o dravcoch napr. čím sa živia, čo lovia a ako dlho žijú. Dravce sa deťom páčili a prežili krásne zážitkové dopoludnie.

Divadielko Pyšná princezná

Navštívilo nás divadlo Portál a predstavili nám rozprávkový príbeh O pyšnej princeznej, ktorá nepočúvala ocka. Deti sa slovne zapájali do predstavenia a vládla veselá atmosféra. Strávili sme veľmi príjemné a veselé príjemné popoludnie. Určite Vám deti o divadielku porozprávali.

Š k o l s k ý   r o k  2021/2022

Veselé popoludnie – Hradné slávnosti

Diskotéka s ujom Ľubom

Nádherný slnečný deň 14.6.2022 sme všetci strávili na školskom dvore na diskotéke s ujom Ľubom…
Malí, veľkí, učiteľky tancovali koľko vládali…