Celoškolské akcie

Š k o l s k ý   r o k  2023/2024

Týždeň čarovania s legom

v týždni od 4.- 8.3.2024  mali deti možnosť využívať stavebnicu lego pri rôznych aktivitách.
Vo výchovno-vyučovacom procese je nevyhnutné hľadať stále nové cesty výchovy a vzdelávania. Pedagóg (alebo rodič) má oveľa viac možností riadiť sa individuálnymi potrebami dieťaťa. Je potrebné, aby sa proces rozvíjania kompetencií stal príťažlivejším a využíval potenciál dieťaťa. Stavebnice sú hlavne na hranie a majú aj iné, veľmi dôležité úlohy. Učia deti trénovať jemnú motoriku, podporujú ich predstavivosť, pomáhajú im cvičiť si pozornosť a pamäť. Máme skúsenosť, že stavanie za pomoci LEGA sa rozvíjajú kognitívne zručnosti automaticky a sú trénované hravou formou, napríklad: myslenie je zamerané na riešenia; schopnosť rozmýšľať a plánovať. So stavebnicou LEGO sa dieťa môže naučiť vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a používať aj fantáziu. Lego poskytuje príležitosť tvoriť a zároveň inšpiruje k riešeniu problémov.
Lego nie je len o spájaní farebných kociek, ale poskytuje rôzne možnosti aktivít ako sú napr. tvoriť skupiny podľa počtu, farby, veľkosti, tvoriť podľa vlastnej fantázie alebo vzorového modulu, podľa vzoru pokračovať vo farebnej postupnosti, priraďovať k farbám, ukladaním vytvárať obrazové kompozície….atď. Tak sa teda pozrime, ako naše – vaše deti využívali lego počas celého týždňa. 🙂

Projekt Čarovný les 

V pondelok 19.3.2024 sa v našej materskej škole v podvečerných hodinách od 18:00 – 20:00 hod. konal zážitkový projekt s názvom Čarovný les. Deti sa stretli so svetluškami a ich sestrou, smutnou svetluškou VilmuškouSpievankami s hudobnými aktivitami, Dedka Ferka s babkou Ruženkou a matematickými aktivitami a Vílu Táničku s obrom Ivom, kde si vyskúšali rôzne zručnosti. .Po celom objekte školy sa všetci pohybovali v úplnej tme a svietili si baterkami. Na záver boli deti odmenené svetielkujúcim náramkom a sladkosťami. V neskorých večerných hodinách sme si ešte zatancovali na parádnej diskotéke. A bolo svetlo….. 🙂

 Karneval

V piatok 9.2.2024 v našej materskej škole prebiehal fašiangový karneval.
Mohli sme vidieť rôzne rozprávkové postavičky, zvieratká aj superhrdinov a zabávali sme sa pri dobrej hudbe.
Veď posúďte sami….