Celoškolské akcie

Školský rok 2021/2022

Ekopark Holá hora 

V pondelok 23.5.2022 naša MŠ so všetkými triedami navštívila Ekopark Holá hora v Prešove. Presúvali sme sa objednaným autobusom dopravného podniku mesta. Deti mohli vidieť rôzne druhy domácich zvierat ako kozy, barany, ovce, koníky, zajace, sliepky…a iné. Pre predškolákov bola pripravená aktivita pri ktorej mali priamo v areáli nazbierať  prírodné reálie podľa zadania na obrázku, za čo si vyslúžili magnetku s logom Ekoparku. Mladšie deti sa vyšantili pri rôznych športových hrách. Počasie nám prialo a mohli sme sa vyhrievať na slniečku. Deťom sa v areáli Ekoparku veľmi páčilo o čom svedčia aj priložené fotografie.

Veľkonočná výstava detských výtvarných prác v OC Novum

V dňoch od 14.4.2022 prebieha v OC Novum „Veľkonočná výstava detských výtvarných prác“. Z našej materskej školy Bernolákova 19 sa zapojilo všetkých šesť tried. Výtvarné práce s veľkonočnou tematikou tvorili aj tie najmenšie dvojročné až po šesť ročné deti. K expozícii patria aj slamené balíky dozdobené k téme. Veríme, že výstavu navštívite a pokocháte sa nádherou detskej fantázie a kreativity.

Kurz korčuľovania predškolákov 

V dňoch od 15.3.2022 do 6.4.2022 v PSK aréne každý utorok a stredu, spolu osemkrát navštevovali naši predškoláci kurz korčuľovania. Na ľadovej ploche ich sprevádzali a učili základom korčuľovania štyria tréneri. Niektoré deti už chodia korčuľovať s rodičmi a sú z nich šikovní korčuliari, a iné deti zas stáli na korčuliach prvýkrát. Počas kurzu začínali od základov s oporou, ale každým ďalším tréningom sa zdokonaľovali a posledný deň sa už väčšina detí presúvala po ľadovej ploche s istotou. Nechýbali ani pády, ktoré k športu patria, no našťastie nič vážne sa nikomu nestalo. Deti sa na každú hodinu korčuľovania veľmi tešili a užívali si to. PSK aréna je otvorená aj pre verejnosť, a deti, ktoré sa pre  nemoc nemohli kurzu zúčastniť dostali permanentky a môžu s rodičmi chýbajúce hodiny absolvovať zdarma. Zapožičanie korčuli a prilby je v cene permanentky. Tak Hip-hip hurá aj na budúci rok.

Divadelné predstavenie – Čáry Máry alebo Záhada strateného prútika

Po naozaj dlhej dobe z dôvodu opatrení pred ochorením Covid 19, sme konečne mohli zrealizovať celoškolskú akciu. Vo štvrtok 17.3.2022 nás navštívilo divadlo Portál a spestrilo nám predpoludnie detektívnym predstavením Čáry Máry alebo Záhada strateného prútika. Toto divadelné predstavenie je z produkcie prešovského profesionálneho neštátneho divadla Portál. Do predstavenia boli zapojené aj niektoré  deti, a z toho vyplynulo veľa smiechu a zábavy. Iskričky v očiach detí nám dodali energiu a budeme sa snažiť takýchto veselých akcií realizovať v rámci možností čo najviac.

Týždeň čarovania s legom

Celý týždeň od pondelka 31.1.2022 až do 4.2.2022 prebiehal v našej MŠ projekt Týždeň čarovania s legom.
Lego je prínosom pri realizácii edukačných činností v materskej škole. Je jedinečným a ideálnym prostriedkom pomáhajúcim rozvíjať kompetencie dieťaťa formou hry. Rozvíja v každom veku psychickú a fyzickú osobnosť dieťaťa, pomáha dieťaťu porozumieť dnešnému svetu. Ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, vytrvalosti, fantázie a tvorivosti. Do projektu sa zapojilo  všetkých 6. tried, od najmenších detí až po predškolákov a zapojili sa aj rodičia, ktorí nám posielali tvorivé dielka svojich detí vytvorených v domácom prostredí. Nazbieralo sa nám úctyhodné množstvo fotografii. Nájdite si chvíľu čas a prezrite si pestrú paletu nádherných kreatívnych výtvorov detí.
Ďakujeme Vám rodičia za fotografie a tešíme sa na ďalší úspešný projekt.

Lego stavby z tried 

Lego stavby z domáceho prostredia 

Navštívil nás Mikuláš

V utorok 7.12.2021 našu MŠ navštívil Mikuláš. Prišiel s plným vrecom sladkostí a potešil všetky prítomné detičky.
V niektorých očkách detí bolo vidieť aj strach, no väčšina deti sa Mikulášovi veľmi potešila a ochotne mu zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Ten rok s Mikulášom prišiel aj pomocník škriatok Ferko, ktorý bol veľmi nápomocný a deťom sa veľmi páčil. Deti sa najviac obávali čerta, no že vraj sa prejedol sladkostí a veeeeľmi ho bolelo brucho tak zostal doma. Deti zažili veľa radostí, a niektorí si s Mikulášom a škriatkom Ferkom aj zatancovali. Tešíme sa na Mikuláša a jeho pomocníkov aj budúci rok 2022.