Interiér 4.triedy – lesnej

Učiteľky:

  • tr.uč. Daniela Gurková – zástupkyňa riaditeľky MŠ
  • p.uč. Mgr. Slávka Karabinošová
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?