Interiér 1.triedy Safari

Učiteľky:

  • Mgr. Iveta Dupkalová
  • Tatiana Zatsepinová
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?