Interiér 1.triedy Safari

Učiteľky:

  • tr.uč. Mgr. Iveta Dupkalová
  • p.uč. Tatiana Zatsepinová
  • p.uč. Mária Bobáková
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?