Interiér 1.triedy Safari

Učiteľky:

  • tr.uč. Tatiana Zatsepinová
  • Mgr. Iveta Dupkalová
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?