Interiér 3.triedy – slniečkovej

Učiteľky:

  • tr.uč. Marcela Dubovská
  • p.uč. Mgr. Ľubica Fedorová
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?