Interiér 3.triedy – slniečkovej

Učiteľky:

  • tr.uč. Marcela Dubovská
  • Bc. Diana Plančárová
  • Mgr. Renáta Horňáková, riaditeľka MŠ
  • Mgr. Katarína Džubinská
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?