Interiér 5.triedy – morskej

Učiteľky:

  • tr.uč. Nikola Raševová
  • p.uč. Mgr. Eva Karaffová
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?