Dodatky k zmluvám

Zverejňovanie dokumentov – zmluvy

Zverejňovanie dokumentov – zmluvy

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?