Zamestnanci školy

Zamestnanci:

  • MŠ 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
  • MŠ 4  nepedagogickí zamestnanci
  • ŠJ  4 zamestnanci + vedúca ŠJ
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?