Zverejňovanie zmlúv

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky MŠ nájdete na stránke mesta Prešov:

https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?