Interiér 3.triedy – slniečková

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?