2.trieda – záhradná

Š k o l s k ý   r o k   2023/2024

Moje mesto Prešov

Sférické kino

Vesmírne dobrodružstvá – návšteva planetária

Navštívili sme knižnicu

Beseda s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou

Marec mesiac knihy – Moja knižka

Kurz korčuľovania 

Navštívili sme ZŠ Šrobárova

Karneval …a takto sme sa zabávali 

Múdre hlavičky 

Kŕmidla pre vtáčiky

Rozbaľovanie vianočných darčekov

Darčeky na výmenu pre 1.B. ZŠ Šrobárova

Pečieme medovníčky 

Snehotvorenie 

Zdravý úsmev

Prvý sneh 

Bubnovačka

Dramatizácia uja Ľuba – Snehulienka a sedem trpaslíkov

Naše prvé saunovanie

Dramatizácia rozprávky „Pod hríbom“

Deň Materských škôl – Indiánsky deň

Filipove dobrodružstvá – Doprava

Deň Materských škôl na Prešovskej univerzite

Tekviciáda

Jesenné upratovanie

Zdravý úsmev 

Medzinárodný deň kuchárov

Návšteva ZŠ Šrobárova

Darčeky pre prvákov v škole

Európsky týždeň športu

Zumba