2.trieda – záhradná

Š k o l s k ý   r o k    2022/2023

Sférické kino 

Svetový Deň vody plný pokusov 

Vzdelávacia aktivita – Učíme sa s Filipom

Zimné šantenie

Chystáme sa na Vianoce 2

Vianočné vystúpenie pri NC Opál

Náš mikulášsky deň 

2trieda počíta od 1….do koľko zvládneme

Malí herci – O rukavičke

Aby sme zdraví boli…

Environmentálne okienko – Zbierame batérie so Šmudlom 

Pavúčiky v našej triede

Hráme sa s prírodninami

Deň materských škôl – Hľadanie pirátskeho pokladu

Malí, veľkí pomocníci 

Hry vonku 

Tekviciáda

Návšteva SOŠ lesníckej a ukážka dravcov

Šikovníci

Jesenné hry s prírodninami

Jesenné počítanie

Lúskame lieskovce

Európsky týždeň športu 

Cvičíme, cvičíme…

Hráme sa

Ranné hry

Š k o l s k ý    r o k   2021/2022

Prírodné javy – slniečko ohrialo vodu a stopy vysušilo

Zvieratká v ZOO

MDD – karneval, zumba…

Ekopark Holá hora

Projekt „Take me out week“ – Týždeň vonku

Pozorovanie života motýľov

Týždeň farieb

Farebný svet

Zumba

Takto sa hráme 

Poznávame a staráme sa o prírodu

Vítanie jari

Divadlo Portál – Čáry Máry alebo Záhada strateného prútika