3.trieda – slniečková

Š k o l s k ý   r o k  2022/2023

Vesmír

Hvezdáreň a planetárium

Jarné práce v záhradke

Gumičkovanie

Navštívili sme ZŠ Šrobárova

Liečivé bylinky

Logická súťaž Platónova kocka 

Jarné aranžmá s rodičmi a študentkou 

Vtáky

Navštívila nás autorka detských kníh Gabriela Futová

Plavecký kurz predškolákov

Predškoláci v knižnici

Kníhkupectvo

Tajomstvo knihy

Rozprávkový večer našej triedy

Príprava na školu

Karneval 

Naše dielka

Príprava na karneval

Starostlivosť o vtáčiky v zime

Zima v lese

Naši snehuliaci

Zimné športy

Učíme sa s Filipom – Zdravý životný štýl

Zábava v snehu

Vianočné pečenie