3.trieda – slniečková

Š k o l s k ý   r o k  2022/2023

Plavecký kurz predškolákov

Predškoláci v knižnici

Kníhkupectvo

Tajomstvo knihy

Rozprávkový večer našej triedy

Príprava na školu

Karneval 

Naše dielka

Príprava na karneval

Starostlivosť o vtáčiky v zime

Zima v lese

Naši snehuliaci

Zimné športy

Učíme sa s Filipom – Zdravý životný štýl

Zábava v snehu

Vianočné pečenie

Vianočné vystúpenie pri NC Opál

Divadielko a Mikuláš

Ľudské telo

Kurz korčuľovania