1.trieda – Safari

Š k o l s k ý    r o k   2022/2023

Maľovanie veľkonočných vajíčok

Oboznamovanie sa s digitálnou pomôckou Bee-bot

Malí záhradkári

Karneval

Guľatá je Zem

Čiapka prstovými farbami

Modelovanie priestorových tvarov

Darčeky pod stromčekom a hravé dopoludnie

Zimné šantenie 

Divadielko a Mikuláš 

Vianočný stromček

Maľujeme snehuliakov 

Rozvíjame grafomotoriku

Chystáme sa na príchod Mikuláša

Moja rodina

Naša prvá matematika

Skladanie obrázkov z geometrických tvarov

Malí pátrači 

Divadielko „O repe“

Malí počtári

Naše múdre rozprávkové knihy 

Tanec so stuhami

Tekviciáda

Hry na školskom dvore

Otláčanie jesenných listov

Pani Jeseň

Sokoliari

Jesenný strom

Ranné cvičenie našich najmenších

Podliezanie – Ježko

Jesenné listy