1.trieda – Safari

Š k o l s k ý   r o k  2023/2024

Európsky týždeň športu

Domčeky

Odbúravanie stresu

Diagnostika kresby

Š k o l s k ý    r o k   2022/2023

Diskotéka s Ujom Ľubom

Veselé vtáčiky

Kytička pre mamičku

Po dlhšom čase opäť v pieskovisku

Hráme divadielko

Maľovanie veľkonočných vajíčok

Oboznamovanie sa s digitálnou pomôckou Bee-bot

Malí záhradkári

Karneval

Guľatá je Zem

Čiapka prstovými farbami

Modelovanie priestorových tvarov

Darčeky pod stromčekom a hravé dopoludnie

Zimné šantenie 

Divadielko a Mikuláš 

Vianočný stromček

Maľujeme snehuliakov 

Rozvíjame grafomotoriku

Chystáme sa na príchod Mikuláša

Moja rodina

Naša prvá matematika

Skladanie obrázkov z geometrických tvarov

Malí pátrači 

Divadielko „O repe“

Malí počtári

Naše múdre rozprávkové knihy 

Tanec so stuhami

Tekviciáda

Hry na školskom dvore