6.trieda – rozprávková

Š k o l s k ý  r o k   2022/2023

Plavecký kurz predškolákov

Predškoláci v knižnici

Záložka do knihy

Svetový Deň vody – Aj voda spieva

Ako sme vyrábali knihu 

Marec mesiac knihy – Predstav nám svoju knižku

Hry na školskom dvore

Čarovná skrinka

Hravá matematika – priraď snehuliakovi gombíky podľa zadania a zisti koľko mu zostanú

Zvieratká v našej triede

Čarovné vrecúško priateľstva – obdaruj kamaráta obrázkom

Karneval 

Zvieracie masky 

Ľudská tvár z amorfných tvarov

Búdka pre vtáčiky 

Náš snehuliačik Erik

Zvieratká v zime

Percepčné činnosti – uhádni zvieratko podľa zvuku

Hádanky o zvieratkách

Ranné hry 

Logika – pravidelné striedanie farieb 

Snehuliaci

Rytmizácia pesničky „Spadla vločka snehová“

Tanečné kreácie

Pohyb v štvorcovej sieti podľa symbolu šípky

Učíme sa s Filipom – Zdravý životný štýl