4.trieda – lesná

Š k o l s k ý    r o k  2023/2024

Európsky týždeň športu

Š k o l s k ý    r o k   2022/2023

…a pokračujeme v záhradke

Aj práca vie byť zábavou

Svetový Deň vody 

Zoznamujeme sa s písmenkami

Karneval 

Málo snehu veľa zábavy

Zvieratká v zime

Vzdelávacia aktivita – Učíme sa s Filipom

Prekvapenie pod stromčekom

Radovánky v snehu

Divadielko a Mikuláš 

Environmentálne okienko – Zbierame batérie so Šmudlom 4

Deň materských škôl – Hľadanie pirátskeho pokladu ♥

Malí, veľkí pomocníci 

Maľujeme záhony

Tekviciáda

Návšteva SOŠ lesníckej a ukážka dravcov

Skladáme tvary ovocia pomocou hračiek

Európsky týždeň športu

Maľujeme

Š k o l s k ý   rok     2021/2022

Diskotéka s ujom Ľubom

Požiarny poplach, hasiči v MŠ…

MDD – karneval, zumba….

Ranné cvičenie

Ekopark Holá hora

Hry na školskom dvore

Vzdelávacia aktivita – sadenie semienok

Zumba

Naša motýlia farma

Farma – zvieratká a ich mláďatká

Týždeň čarovania s legom

Ranné cvičenie – relaxácia