5.trieda – morská

Š k o l s k ý   r o k   2022/2023

Tulipány 

Deň Zeme

Čitateľský kútik

Hráme sa

Vianoce

Divadielko a Mikuláš 

Zvieratká v zime

Zimné tvorenie

Zimné radovánky

Deň materských škôl – Hľadanie pirátskeho pokladu

Malí, veľkí pomocníci 

Tekviciáda 

SOŠ lesnícka – prezentácia dravcov

Európsky týždeň športu

Edukačné aktivity – Šťastné deti, šťastná pani učiteľka ♥ 

Š k o l s k ý  r o k   2021/2022

Hasiči v našej MŠ

MDD – karneval, zumba….

Ekopark Holá hora

Motýlia farma – vypúšťanie motýľov

Zumba 

Na našom školskom dvore

Naše potulky

Učíme sa triediť odpad