Covid 19

Podmienky vstupu do interiéru a exteriéru MŠ

  • do exteriéru MŠ môže vstúpiť len dospelá osoba s respirátorom FFP2. Výnimku majú deti do 6 rokov veku.
  • do interiéru MŠ vstupuje s dieťaťom  len 1 zákonný zástupca s respirátorom, dezinfikuje si ruky, odvedie dieťa do šatne a odovzdá ho učiteľke pričom si splní všetky povinnosti, ktoré sú potrebné pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ.
  • v detskej šatni môže byť iba jeden zákonný zástupca – dve dospelé osoby, (alebo poverené osoby) s dieťaťom, poprípade jeho súrodencom (od 6 rokov musí mať súrodenec respirátor), ostatní rodičia čakajú v odstupoch minimálne 2 m, kým sa šatňa uvoľní.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Podľa školského semafora zo dňa 25.2.2022 

 

Aktualizácie:

Školský semafor od 25.2.2022 >>>

Školský semafor platný od 4.2.2022 >>>

Najčastejšie otázky k školskému semaforu od 22.10.21 >>>

Manuál pre MŠ aktualizovaný od 6.10.2021 >>>

 

Tlačivá:

Písomné vyhlásenie dieťaťa o bezpríznakovosti platné od 4.2.2022 >>>

Oznámenie o výnimke z karantény 2021 – tlačivo >>>

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – tlačivo >>>

 

 

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?