Foto z aktivít dištančného vzdelávania

HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?