OZNAM

o podmienkach prevádzky MŠ Bernolákova 19   od 1.3.2021

Vážení rodičia,  riaditeľstvo MŠ Bernolákova 19,Vám týmto oznamuje, že na základe pokynu, ktorý vydal zriaďovateľ, Mesto Prešov, OŠKaCR a MŠVVaŠ bude MŠ Bernolákova 19 od 1.3.2021 otvorená takto:

 • Prevádzka MŠ sa bude organizovať v triedach MŠ v čase od 6,30hod. do 16.30 hod.
 • Prevádzka 6. triedy je z dôvodu Covid pozitivity zamestnancov do 12.3.2021 prerušená. 
 • do MŠ môžu nastúpiť všetky deti, ktoré sú zdravé a v ktorých rodine  sa nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie a ktoré nie sú v karanténe z dôvodu ochorenia Covid 19
 • dieťa môže priviesť do MŠ a vyberať z nej iba ten zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba, ktorý bude mať aktuálne platný (7dní)  negatívny antigénový, alebo PCR test, alebo potvrdenie od lekára že nemusí testovanie absolvovať (starí rodičia musia mať tiež 7 dní platný test).
 • V šatni môžu byť iba 3 rodičia s deťmi, ostatní musia čakať. Dodržiavame rozostupy, dieťa odovzdávame čo najrýchlejšie (5-7min.)
 • Do areálu MŠ vstupuje iba jeden zákonný zástupca s dieťaťom v rúšku, pred vstupom do budovy si rodič a dieťa dezinfikujú ruky a idú do priestoru detskej šatne. Ak má rodič aj iné dieťa a nemá ho kde nechať môže prísť aj s ním, ak toto dieťa neprejavuje žiadne známky ochorenia.
 • V šatni dá rodič dieťaťu rúško do igelitového vrecka do skrinky a uloží tam ešte jedno náhradné rúško. Dieťa prezlečie, zazvoní na učiteľku v triede. Učiteľka zmeria dieťaťu teplotu, ak má dieťa teplotu do 37,00C a neprejavuje žiadne známky ochorenia môže byť prijaté do triedy. Deti sú v triede bez rúška, skupiny sa nepremiešavajú.
 • Rodič podľa pokynov učiteľky podpíše Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a poskytne učiteľke k nahliadnutiu výsledok na Covid 19 (príkaz MŠVVaŠ na tlačive)

 

Sledujte prosím našu stránku, tu vždy nájdete platné aktuálne  informácie alebo nariadenia.

 

Ďakujeme

 

 

Pravidlá používania súborov cookies

Pre 100% funkčnosť tejto webovej stránky používame aj súbory “cookies”. Súbory cookies využívame aj pre analýzu využívania webovej stránky, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
HOPLA .... O ČO SA TO SNAŽÍŠ? vedel si že kopírovanie je trestné?