triedna uč.Valéria Matejová
uč.Andrea Mačugová
uč. Mgr. Dana Voštinárová


Interiér 5.triedy Rozprávková