Vážení rodičia,

letná prevádzka MŠ bude fungovať od 6:30 - 16:30h,
vždy v jednej triede podľa nasledujúceho rozpisu:


od 1. - 10.7.2020
Pavilón D
6.trieda (služba) na prízemí


od 27. - 31.7.2020
Pavilón D
6.trieda (služba) na prízemí

od 17. - 21.8.2020
Pavilon C
2.trieda (služba) na prízemí


od 24. - 28.8..2020
Pavilón B
4.trieda na prízemí
od 6:30 - 7:00h a od 16:00 - 16:30h (služba)
od 7:00 - 15:50h budú deti už vo svojich triedach

Prihlásené deti musia mať vopred vyplatené poplatky za dni, ktoré bude dieťa MŠ navštevovať.
Školné na 1 deň je 2€.


Deti vo veku 6 rokov - predškoláci, školné neplatia ani počas letnej prevádzky.Prevádzka školy sa bude aj naďalej realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.