Oznam o voľbách do Rady školy TU

12

B
ližšie informácie nájdete v sekcii Rada školy vľavo na hlavnej stránke