Mgr. Oľga Balážová

Mgr. Renáta Horňáková
Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov
Tel.: 051 /  770 29 51

riaditeľka MŠ:
Mgr.Dana Voštinárová
t.č. 0948 101 250

ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

Facebook


Rodičia, sponzorii  MŠ:

Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír GerdaĎakujemeInteriér 3.triedy Slniečková