Prešov moje mesto

Pamätný deň 19. január je spojený s oslobodením mesta Prešov.
Deti 3.a 4. triedy našej MŠ pri tejto príležitosti preukázali vynikajúce vedomosti
v kvíze Prešov moje mesto.
Dve päťčlennė družstvá si vylosovali otázky a po vzájomnej dohode kapitán zodpovedal otázku.
14 otázok deti zodpovedali správne a predsa nebolo rozhodnuté o konečnom víťazovi,
takže zvíťazili sme všetci, lebo sme sa dozvedeli nové informácie o našom rodnom meste.

Deti za šikovnosť a múdre hlavičky boli odmenené diplomom, odznakom, omaľovánkou a sladkosťou.