Dramadielko....



IV.ročník divadelnej prehliadky materských škôl



Dramadielko získalo diplom