Dramadielko....IV.ročník divadelnej prehliadky materských škôlDramadielko získalo diplom