Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Rodičia sponzorii  MŠ:

Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír GerdaĎakujeme12


OZNÁMENIE O ZMENE PREVÁDZKY  MŠ

6.00 hod  - 17.00 hod.

 

Vážení rodičia,

školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019

Služba bude   v  6. triede / rozprávkovej /

 • dopoludnia:     od  6.00 hod.   -   7.05 hod.
 • popoludní:      od  16.00 hod. -   17.00 hod.

Riadna prevádzka v triedach  je  od 7.05 – 15.50 hod. (okrem 6.tr. v  ktorej je služba)

Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov (skratka krstného mena a priezviska),  zavesených na okne pri vstupe do hlavného pavilónu a na internetovej stránke MŠ (www.msbernolacik.sk)  Ak nenájdete svoje dieťa zapísané na týchto zoznamoch, nerozlúštite skratku,  alebo potrebujete iné informácie,  kontaktujte vedenie MŠ na č. t. 051/7702951,  alebo riaditeľku na  č. 0948101250   do 31. 8. 2019

Čo Vaše dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje.

Povinnosti rodiča:

 • Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivo : Potvrdenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia ( tlačivo dostanete od učiteľky v triede,  potvrdenie od lekára nepotrebujete ).
 • vypísať novú prihlášku na stravovanie u vedúcej ŠJ na šk. r. 2019/2020

Deti  v deň nástupu do MŠ potrebujú:

 • pevné prezuvky sandále, alebo papučky (nie krokanky !)  označené priezviskom  dieťaťa
 • pyžamo označené priezviskom dieťaťa,
 • hygienické vreckovky aspoň 1 balenie označené menom

2 ročné a iné nové deti potrebujú:

 • náhradné veci na oblečenie, mokré utierky, deti ktoré nosia plienky aj plienky a krém na zadoček, hygienické vreckovky
 • všetky veci  detí musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa !!!
 • informáciu o ďalších hygienických potrebách a VV materiáli dostanete na triednych aktívoch 5.9.2019
 • Schválenie príspevku ZRPŠ, oboznámenie sa s poplatkami a školským poriadkom na rok 2019/2020 sa uskutoční na plenárnej schôdzi dňa 5.9.2019 o 16 - tej hodine. Prosíme všetkých rodičov, aby sa na schôdzi zúčastnili.

Prosíme mamičky a oteckov,  aby  prišli so svojimi deťmi do našej materskej školy
s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári.