Oznam

 

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti novinku

na školský rok 2014/2015

„Klub pre rodičov“

– podrobnosti sú na nástenkách v šatni každej triedy.

 

Miesto konania: CPPPaP Prešov, Levočská 7, zasadačka;

Kluby sa konajú vždy 2. utorok v mesiaci od 14.30hod do 16.00 hod.

 

HK

 

AAA


 
pramienok