zana_kolsk_rok
 


Zoznam detí v MŠ pre školský rok 2014/2015  TU

 

Vážení rodičia.

Prevádzka vo všetkých triedach MŠ v šk. r. 2014/2015 sa začína

2. septembra 2014 takto:

Služba   v  2. triede / záhradnej /

dopoludnia:     od  6.00 hod.   -   7.05 hod.

popoludní:      od  15.55 hod. -   18.00 hod.


Riadna prevádzka v triedach od 7.05 – 15.55 hod. (okrem 2.tr. v  ktorej je služba)

Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov,  zavesených na okne pri vstupe do hlavného pavilónu a na internetovej stránke MŠ( www.msbernolacik.sk. )

Ak nenájdete svoje dieťa zapísané na týchto zoznamoch, alebo v prípade záujmu o prijatie, alebo iných informácií,  kontaktujte vedenie MŠ na č. t. 051/7702951051/7702951,  alebo riaditeľku na  č. 0948101250   do 31. 8. 2014


Čo Vaše dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje?

 • potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé alebo potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia ( tlačivo dostanete od učiteľky v triede).
 • Rodič musí v deň nástupu vypísať novú prihlášku na stravovanie u vedúcej ŠJ na šk. r. 2014/2015

Deti potrebujú:

 • pevné prezuvky sandále, alebo papučky (nie krokanky) označené priezviskom dieťaťa
 • pyžamo označené priezviskom dieťaťa,
 • 2ročné nové deti potrebujú náhradné veci na oblečenie, mokré utierky, ktoré nosia plienky aj plienky  a krém na zadoček, hygienické vreckovky
 • všetky veci  detí musia byť označené menom dieťaťa
 • informáciu o ďalších hygienických potrebách a VV materiáli dostanete na triednych aktívoch 4.9.2014
 • prosíme mamičky  aby si prišli s detičkami do škôlky s dobrou náladou, dôverou a s úsmevom na tvári.
 • Schválenie darovacieho príspevku, oboznámenie sa s poplatkami a školským poriadkom na rok 2014/2015 sa uskutoční na plenárnej schôdzi dňa 4.9.2014 o 16 tej hodine,  prosíme všetkých, aby sa jej zúčastnili.

Prosím príďte k nám s dôverou a s úsmevom na tvári, vedenie a kolektív MŠ sa teší na Vás a Vaše deti.

 

klik pre zväčšenie tu

 

Vážení rodičia.

Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu a triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia

dňa 4.9.2014 o 16.00 hod. v priestoroch  6. triedy (rozprávkovej)

a v jednotlivých triedach MŠ

Program:

1. Informácia o poplatkoch MŠ  na školský rok 2014/2015
 • poplatky za stravovanie dieťaťa
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v zmysle VZN č.12/2013
2. Informácia o rozpočte na účte rodičovského združenia
 • Schválenie darovacieho príspevku na šk. rok 2014/2015
 • Príspevok ZRPŠ
3. Informácia o školskom poriadku MŠ na rok 2014/2015
4. Diskusia - rôzne

Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia  triedne aktívy v jednotlivých triedach s týmto programom:

1. Voľba triedneho dôverníka a zapisovateľa
2. Dohodnutie termínov konania triednych aktívov  v šk. r. 2014/2015
3. Rôzne (školské  pomôcky, hygienické potreby, infomácia o krúžkoch a iné)

 


Vážení rodičia, ak chcete byť informovaní o poplatkoch a dianí v MŠ v šk. r. 2014/2015,

Vaša účasť na Plenárnej schôdzi a triednych aktívoch je nevyhnutná.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. D. Voštinárová  riad. MŠ a kolektív zamestnancov


klik pre zväčšenie tu