10.ročník škôlkarskej šarkaniády


Na pôde našej materskej školy sa zúčastnilo tejto už známej akcie 6 materských škôl mesta Prešov. V úvode sa deťom a ich pani učiteľkám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Dana Voštinárová a metodička Mgr. Renáta Horňáková/uč. v 3.- slniečkovej tr./. Pani učiteľky Marcela Dubovská/5.-morská tr./ v úlohe kráľovnej a Mgr. Ľudmila Plavčanová/2.-záhradná tr./ v úlohe nezbedného šaša svojím predstavením preniesli deti do sveta rozprávkového kráľovstva, v ktorom pomáhali šašovi vyzdobiť vežičky. Výtvory, ktoré vznikli sú prekrásne a preto budú vystavené v priestoroch ZOC MAX na Sekčove.

Na splnenie tejto ťažkej úlohy sa prišli pozrieť aj pán primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, riaditeľ oddelenia školstva Mgr. František Macko, riaditeľka sekcie strategického rozvoja Mgr. Ivana Iliašová, DiS a Mgr.Ľudmila Kravčáková, odborná referentka.

Ďakujeme za návštevu a hodnotné darčeky, ktoré venovali zúčastneným materským školám.

 

 

Oznam

 

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti novinku

na školský rok 2014/2015

„Klub pre rodičov“

– podrobnosti sú na nástenkách v šatni každej triedy.

 

Miesto konania: CPPPaP Prešov, Levočská 7, zasadačka;

Kluby sa konajú vždy 2. utorok v mesiaci od 14.30hod do 16.00 hod.

 

HK

 

Zdravý úsmev

Aj v tomto školskom roku sa budeme stretávať so študentkami z fakulty zdravotníctva, ktoré deťom v 1./safari/ a 6./rozprávkovej/ triede budú vysvetľovať, prečo je dôležité starať sa o chrup, akú zubnú kefku a pastu používať, aké potraviny zúbky nemajú rady a mnoho iného. Študentky majú pre deti pripravené rôzne pomôcky, rozprávky a maľovanky.

Projekt má názov „Školská zubná starostlivosť zdravý úsmev.“

 

 

Veselé popoludnie

športové hry, súťaže, maľovanie na tvár, koníky, trampolína, občerstvenie, cukrová vata, hudba a dobrá zábava...

- takto bolo veselo v našej materskej škole. Akcia pod týmto názvom sa koná dva krát v roku.

Deti sa veľmi tešia a pani učiteľky ju s láskou pripravujú.