Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Sponzori rodičia:

Podpredseda Rady školy 
Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír Gerda


ĎakujemeVážení rodičia, milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu podporu a poukázanie 2 % z Vašej zaplatenej dane v minulom roku.

V roku 2015 naše rodičovské združenie získalo z 2 % sumu 866 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité v roku 2016 na tieto účely:

-         nákup vzdelávacích hračiek a športových potrieb do jednotlivých tried spolu vo výške 536,90 €
-         podujatie Letné veselé popoludnie – nafukovacie atrakcie – 252 €
-         podujatie Jesenné veselé popoludnie – koníky – 77,10 €

V roku 2016 na účet rodičovského združenia bola poukázaná suma z 2 % vo výške 1523,46 €.

Z tejto sumy triedy na konci roka 2016 dostali sumu spolu vo výške 879,66 €, ktoré budú vyúčtované do júna 2017. Tieto peniaze budú použité pre deti do tried, najmä na nákup kníh, hračiek, vzdelávacích pomôcok. Zvyšná suma bude použitá do konca roka 2017 podľa rozhodnutia Rodičovskej rady podľa potrieb, aktivít a podujatí MŠ.


Aj tohto roku si vás dovoľuje požiadať o podporu činnosti nášho občianskeho združenia Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole, ktoré úzko spolupracuje s našou Materskou školou Bernolákova 19, Prešov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole.

Tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením  môžete nechať v triede p. učiteľkám, ktoré zabezpečia doručenie na daňový úrad. Pravdaže, potrebné tlačivá môžete aj sami doručiť na daňový úrad.

Ďakujeme za Vašu podporu.


V Prešove dňa 01.02.2017

 

JUDr. Lucia Poľaková - predseda
SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ
Bernolákova 19, Prešov

 

 

 

zapis

Bližšie informácie po kliknutí na obrázok

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 
marec_mesiac_knihy

 
eko