Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Sponzori rodičia:

Podpredseda Rady školy 
Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír Gerda


ĎakujemeVážení  rodičia,

vedenie MŠ  zistilo, že niektorí rodičia a ich deti, ktorí zostávajú na školskom dvore po prevzatí dieťaťa z triedy MŠ, nepoužívajú vybavenie  školského dvora  v súlade s pravidlami BOZP, čím ohrozujú zdravie vlastných a ostatných detí.

Taktiež sa každé ráno stretávame s neporiadkom v pieskoviskách, s povysypovaným pieskom na terasách, čo nie je v súlade so zásadami šetrného zaobchádzania s majetkom MŠ, ktoré máme zakomponované aj v školskom poriadku.

Preto Vás  dôrazne žiadame, aby ste:

  • pred odchodom zo školského dvora  skontrolovali, či sú hračky odložené v boxoch pri pieskoviskách
  • nedovolili deťom vynášať piesok a sypať ho mimo pieskovísk
  • nevynášali hračky z pavilónov (pavilón „A“ má hračky na vonku vo vnútri)
  • hojdali na hojdačke  najviac 1 dieťa do 6 rokov (staršie deti nie)
  • nedovolili sa hojdať starším deťom  na pružinových koníkoch, mladšie sa hojdajú  po jednom
  • na trampolíne môže skákať iba 1 dieťa
  • nedovolili deťom chodiť po šmykľavkách, môžu sa len šmýkať
  • nesedeli na plastových boxoch
  • netrhali kvety zo záhonov
  • nepoškodzovali škôlkarskú záhradku

Hrať sa na školskom dvore môžu deti len pod vaším dozorom. Spoluprácou s vami chceme  uchrániť nielen majetok materskej školy (na ktorý aj vy prispievate) čo najdlhšie, ale aj zabrániť možnému úrazu vašich detí.

Ak sa zistené nedostatky nezlepšia, budeme musieť zakázať používať školský dvor pre verejné účely tak, ako je to v iných MŠ.

 

Ďakujeme za porozumenie, vedenie MŠ a kolektív.

 

 

motle

 

priatelske